top of page

In deze GRATIS cursus krijg je een introductie in de kernmerken van hoogbegaafdheid. Er is zoveel meer dan alleen intelligentie; er is creativiteit, gevoeligheid, anderszijn. Maar kan je er veel last van hebben als je de hoogbegaafdheid niet herkent. 

In de vorige eeuw beschreef Dubrowski vijf gebieden van sensitiviteit: hyperprikkelbaarheden. De hyperprikkelbaarheden van Dubrowski zijn letterlijk vertaald ‘superstimulansen’. Een superstimulans is jouw manier van verwerken van persoonlijke ervaring en persoonlijk handelen. Het is een kanaal waardoor jouw voorkeursinformatie stroomt in de vorm van sensatie, gevoel, ervaring, beelden, ideeën, hoop en verlangen. De triggers die het stromen van de informatie veroorzaken kunnen intern en extern zijn. Er  zijn, volgens Dubrowski, vijf gebieden waar je als persoon sneller en heftiger gestimuleerd kunt zijn. Dit zijn:

  • Psychomotorisch

  • Zintuiglijk

  • Intellectueel

  • Verbeeldend

  • Emotioneel

Hoe herken ik een Superstimulans?

Er zijn vier kenmerken waaraan je kunt herkennen of dit gebied een superstimulans voor je is:

  • de reactie is dan groter de prikkel zou doen verwachten (je reageert heftiger dan verwacht),

  • de reactie duurt langer dan gemiddeld,

  • de reactie is vaak niet te relateren aan de externe prikkel, door het interne veranderproces (je weet dus niet altijd waarom je ineens reageert), en

  • de emotionele ervaring wordt direct naar het sympathische systeem gestuurd (je hart klopt sneller, blozen, trillen, zweten, hoofdpijn, etc), dit kun je in meerdere of mindere mate ervaren.

Heb ik een Superstimulans?

De vragenlijst combineert een aantal vragen waarna een analyse volgt op jouw prikkelbaarheden. Hoe hoger de score hoe groter de kans dat je hoogsensitief bent in een bepaald gebied en dus één of meerdere superstimulansen zult herkennen. 

Incl. diepgaande vragenlijst voor een rapport met jouw sensitiviteit op maat (icm overexcitabilities van Dubrowski). 

bottom of page