Team Boost

Kan uw team wel een impuls gebruiken die het team meer energie geeft?

Na de Team Boost:

  • Heeft u inzicht in de samenstelling van uw team en kent u de sterke en zwakke plekken binnen uw team
  • Kent u de verschillende manieren van communicatie binnen uw team
  • Weet u wat uw team nodig heeft om resultaten te boeken.
  • Herkent u de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van anderen en uzelf
  • Stemt u af op hoe anderen communiceren, waarnemen, beslissen en organiseren
  • Kunt u, samen met uw collega’s, teamrollen benoemen en toewijzen
  • Spreekt u elkaar aan op uw kwaliteiten
  • Werkt u effectiever samen als team

In de workshop ‘Team Boost’ werk ik met de teamrapporten van MBTI. Een wetenschappelijk onderzocht middel om inzicht te verkrijgen in eigenschappen van een team en individuen. Een voorbeeld: uw team binnen de afdeling R&D bestaat uit mensen met veel goede ideeën. Zij zien altijd mogelijkheden en zijn erg innovatief. Er bestaat de mogelijkheid dat men dan meer moeite heeft met het nemen van beslissingen, het kiezen voor de weg die wordt bewandeld, want alles moet onderzocht worden! Wie neemt die beslissingen? En, wordt iedereen daarin gehoord? Wat is de bijdrage, de kracht van ieder persoon in het team? MBTI maakt dit inzichtelijk.

The Myers-Briggs company, de verstrekker van MBTI in Nederland zegt over een MBTI-teamrapport: het geeft de mate aan van gelijksoortigheid binnen het team, kijkt naar sterke en zwakke punten van het gehele team en beschrijft de stijl van problemen oplossen en de kans op conflicten. Er is ook een teamrapport voor de teambegeleider deze bevat facilitatietips afgestemd op het teamtype. Meer informatie: the Myers-Briggs company.

Een training Boost je team duurt twee dagdelen. In het eerste dagdeel leren we onze eigen en elkaars persoonlijkheid kennen. Ook de kenmerken van het team worden duidelijk.

Het tweede dagdeel zoomen we verder in op het team en de eigenschappen van het team. U gaat naar huis met inzicht en praktische oplossingen.

Meer weten: neem gerust contact met me op.