Coaching

Coachgesprekken zijn voor mij koffietafelgesprekken, in een zo open mogelijke sfeer werken we aan jouw proces. Eerlijkheid, openheid, en verbinding zij hierbij de kern. Zonder deze elementen kun je mijnsinziens niet groeien.

Ik werk op locatie of indien dat niet lukt, in mijn praktijk aan huis.