Hoogsensitief

Wat is het en hoe kun je er mee omgaan?

Ik ben h̶o̶o̶g̶s̶e̶n̶s̶i̶t̶i̶e̶f̶ gewoon mezelf

De nieuwe kennis over mijn sensitiviteit maakt dat ik begrijp dat ik mag zijn wie ik ben, dat ik niet raar of anders ben. Ik ben gewoon mezelf.

Cognitief, zintuiglijk, p...

Superstimulans

Gebieden van positieve sensitiviteit

Wat is een Superstimulans?

Dubrowski onderscheid vijf superstimulansen, vijf gebieden waar je als persoon sneller en heftiger gestimuleerd kunt zijn. Deze gebieden zijn:

  • Psychomotorisch

  • Zintuiglijk

  • Intellectueel

  • Verbeeldend

  • Emotioneel

Daarnaast zijn er vier kenmerken waaraan je kunt herkennen of dit gebied een superstimulans voor je is:

  • de reactie is groter dan de prikkel zou doen verwachten,

  • de reactie duurt langer dan gemiddeld,

  • de reactie is vaak niet te relateren aan de externe prikkel door het interne veranderproces, en

  • de emotionele ervaring wordt direct naar het sympathische systeem gestuurd (je hart klopt sneller, blozen, trillen, zweten, hoofdpijn, etc), dit kun je in meerdere of mindere mate ervaren.

De superstimulansen zijn jouw kracht, jouw talent, jouw positiviteit. Je brein werkt op die gebieden harder, dieper en sneller. Je kun je zien als jouw manier van verwerken van persoonlijke ervaring en persoonlijk handelen. Het is een kanaal waardoor jouw voorkeursinformatie stroomt in de vorm van sensatie, gevoel, ervaring, beelden, ideeën, hoop en verlangen. De stimuli die het stromen van de informatie veroorzaken kunnen zowel intern als extern zijn.

1.jpg
Cognitie

De Intellectuele Superstimulans maakt dat je intellectueel sneller en heftiger geprikkeld bent dan anderen. Je hebt waarschijnlijk heel veel behoefte aan kennis en ontdekken, vragen stellen, ideeën, analyse, waarheid. 

 
Zintuiglijk

Als je zintuiglijk sneller en heftiger geprikkeld ben dan anderen, dan kun je dat merken doordat je (bepaalde) zintuigen sneller en dieper ervaart (reuk, smaak, tast, gehoor, zicht, denk ook aan seks).

 
Emotioneel

Als jij emotioneel sneller en heftiger geprikkeld bent dan anderen, dan ervaar je jouw positieve en negatieve gevoelens met veel intensiteit. Je hebt veel behoefte aan verbinding met jezelf, anderen, de wereld. Jouw lichaam wordt ook gebruikt voor het uitdrukken van emotie in de vorm van blozen, zweten, trillen, spanning in de spieren.

 
Verbeelding

Als je verbeeldend sneller en heftiger geprikkeld bent dan anderen, dan heb je waarschijnlijk een kleurrijk en beeldend taalgebruik, ben je associatief, heb je veel fantasie, herken je animisme (alle wezens, planten, dingen hebben een ziel), zie je mogelijkheden en kan je goed dromen. Misschien had je een denkbeeldige vriend of vriendin als kind.

Psychomotorisch

Als je psychomotorisch sneller en heftiger geprikkeld bent dan anderen, dan heb je een constante behoefte aan beweging en actie. Vergelijk het met het duracelkonijn, gewoon lekker doorgaan! Herken je je hierin, dan ben je waarschijnlijk een ook iemand die veel praat en hou je van competitieve uitdaging. 

Positieve Sensitiviteit

Ont-Dek jouw SuperStimulans

Vanaf

5,-