Iedereen heeft precies de juiste hoeveelheid aan prikkels nodig op een dag om prettig te leven.

 

—  Annek Tol, Hoogsensitiviteit Professioneel gezien
hsp boom icon.png

Hoogsensitiviteit & Prikkels

Hoogsensitief

Wat is het en hoe kun je er mee omgaan?

Superstimulans

Gebieden van waarop je snel geprikkeld bent! 

Wat is een Superstimulans?

Dubrowski onderscheid vijf superstimulansen, vijf gebieden waar je als persoon sneller en heftiger gestimuleerd kunt zijn. Deze gebieden zijn:

  • Psychomotorisch

  • Zintuiglijk

  • Intellectueel

  • Verbeeldend

  • Emotioneel

Daarnaast zijn er vier kenmerken waaraan je kunt herkennen of dit gebied een superstimulans voor je is:

  • de reactie is groter dan de prikkel zou doen verwachten,

  • de reactie duurt langer dan gemiddeld,

  • de reactie is vaak niet te relateren aan de externe prikkel door het interne veranderproces, en

  • de emotionele ervaring wordt direct naar het sympathische systeem gestuurd (je hart klopt sneller, blozen, trillen, zweten, hoofdpijn, etc), dit kun je in meerdere of mindere mate ervaren.

De superstimulansen kun je zien als jouw manier van verwerken van persoonlijke ervaring en persoonlijk handelen. Het is een kanaal waardoor jouw voorkeursinformatie stroomt in de vorm van sensatie, gevoel, ervaring, beelden, ideeën, hoop en verlangen. De stimuli die het stromen van de informatie veroorzaken kunnen zowel intern als extern zijn.

Lees meer informatie:

5%20superstimulansen%20(1)_edited.jpg